fbpx
logo

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΚΑΛΑΜΩΝ 3, ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 166 75
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4, ΥΜΗΤΤΟΣ, 17237

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8010111
Fax: 210 8088382
Ε-mail: info@akadimia.gr

Copyright ΑΚΑΔΗΜΙΑ
 

Εσωτερικό Kung Fu

Kung Fu σημαίνει «επιμελής εργασία», «καλή δουλειά», «υψηλή γνώση/τέχνη». Είναι ένας φιλοσοφικός όρος που αφορά σε κάθε έκφανση της ανθρώπινης δράσης.

Είναι με άλλα λόγια ο τρόπος—η τέχνη—να εργάζεται κανείς για έναν ορθό στόχο, με τα ορθά κίνητρα και τα ορθά μέσα. Η προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η ενότητα—συνοχή μεταξύ σκέψεων – λόγων – πράξεων.

Ως σύστημα, ξεκίνησε τον 6ο μ.Χ. αιώνα στα ταοϊστικά – βουδιστικά μοναστήρια των Σαολίν, στην Κίνα. Κατά τους ακόλουθους αιώνες αναπτύχθηκε και διαδόθηκε και έξω από τα μοναστήρια, σε βαθμό που πολλοί από τους γνωστότερους και πιο καταξιωμένους μουσικούς, ηθοποιούς, καλλιγράφους, στρατιωτικούς και γιατρούς ήταν προχωρημένοι μαθητές ή και δάσκαλοι του Kung Fu. Εφαρμοζόταν δηλαδή ως σύστημα φυσικής αγωγής και υγείας, ως βελτιωτικό μίας ήδη υπάρχουσας εκπαίδευσης, ως σύστημα ψυχικής και πνευματικής καλλιέργειας, ως πρότυπο διοίκησης κ.α.

Η μέθοδός του συνίσταται στον συντονισμό και την εναρμόνιση διάνοιας – σώματος. Με αυτό ως προϋπόθεση, μέσο αλλά και στόχο συγχρόνως, τα γυμνάσματα και οι σειρές ασκήσεών του κάνουν χρήση των φυσικών χαρακτηριστικών του σώματος και της αντιστοιχίας του με την διάνοια. Το μέσο αυτής της αντιστοιχίας είναι η ενέργεια. Για την δημιουργία του προτύπου αυτού χρησιμοποιήθηκαν ως βάση: Το σύστημα των «Αλλαγών» όπως κρυσταλλώνεται στο I-Ching (με ιδιαίτερη σημασία στα 8 τρίγραμμα και τις σχέσεις που αντιπροσωπεύουν), το “Παιχνίδι των 5 Ζώων” όπως περιγράφεται στην πραγματεία του μεγάλου ταοϊστή γιατρού Χουα Το και η αρχή του Tai Chi  όπως σκιαγραφείται στο Tao Te Ching.

Η θεωρία του Kung Fu πρεσβεύει ότι το πρώτο και αποδοτικότερο μέσο για την επίτευξη ισορροπίας–υγείας–αρμονίας είναι η ενεργοποίηση από τον κάθε άνθρωπο προσωπικά των ιδίων του δυνάμεων και ικανοτήτων προς αυτήν τούτη την κατεύθυνση. Συνεπώς η αρχή-θεμέλιο για την εσωτερικά εννοούμενη υγεία είναι η προσωπική εργασία του καθενός προς αυτόν τον σκοπό. (Συναντά κανείς ένα ανάλογο αυτής της πεποίθησης στον Ιπποκράτη, ο οποίος πρέσβευε ότι η εκούσια δράση είναι πιο αποτελεσματική θεραπευτικά απ’ ότι η ακούσια. Ένα παράδειγμα της πρώτης είναι η γυμναστική ενώ της δεύτερης η εφαρμογή κινησιακής αγωγής από κάποιον φυσικοθεραπευτή)

Επομένως, δια των συνειδητών μέσων που διαθέτουμε—κίνηση-στάση, αναπνοή, φωνή και συναισθησία—κινητοποιούμε τις δυνάμεις και ικανότητες του οργανισμού προκειμένου να:

α) αξιοποιηθούν πληρέστερα και αναβαθμιστούν οι ενεργές μας λειτουργίες

β) διεγερθούν, αφυπνισθούν και κινητοποιηθούν οι λανθάνουσες και ναρκωμένες μας λειτουργίες

γ) συντονιστούν αμφότερες προς την γενικότερη εξισορρόπηση, ενδυνάμωση και αναβάθμιση του οργανισμού.

Το τρίπτυχο αυτό, συνθετικά, περιγράφεται ως ‘ομαλή – κανονική ροή της ενέργειας’. Ο οργανισμός, συνεπώς, νοσεί όταν η ροή αυτή διαταράσσεται. Τούτο εκδηλώνεται είτε ως έλλειψη είτε ως υπερβολή ενέργειας σε κάποιο τμήμα – μέλος – όργανο – σύστημα του οργανισμού. Ο τρόπος αποκατάστασης είναι δια της επανόρθωσης της κανονικότητας της ροής. Εκτός από την έλλειψη και την περίσσεια ενέργειας, ένα άλλο αίτιο διαταραχής είναι η ‘αρνητική’ ενέργεια. Αρνητική θεωρείται η ποιότητα εκείνη που είναι χαμηλότερης ‘δονητικής αξίας’ από αυτήν που αναλογεί κανονικά σε έναν οργανισμό. Έτσι, για παράδειγμα, η ενέργεια ενός ζώου ή ενός καιρικού φαινομένου θεωρείται αρνητική για τον άνθρωπο (αν βρεθεί εντός του δικού του οργανισμού). Κατά την κανονική ροή, η αρνητική – ‘βαριά’ ενέργεια αποβάλλεται κατά φυσικό τρόπο από τον οργανισμό (κυρίως μέσω των άκρων—πέλματα και παλάμες).

Τα αίτια της ανισορροπίας και κατά συνέπεια ‘αδυναμίας – ασθένειας -αρρώστιας’ είναι δύο κατηγοριών: σωματικά και νοητικά. Τα πρώτα αφορούν στην λειτουργία του σώματος (τροφή, ύπνος, κίνηση, αλληλεπίδραση με τις καιρικές συνθήκες, κ.α.). Τα δεύτερα στην λειτουργία του νου (σκέψεις, συναισθήματα, επιθυμίες, πεποιθήσεις, κ.α.). Καθένα απο τα δύο μπορεί να αποφέρει συνέπειες στο άλλο. Κίνηση, αναπνοή και κιναισθησία αφορούν στο σώμα. Κιναισθησία και διαλογισμός αφορούν στον νου-μυαλό. Στο Kung Fu, το αντικείμενο εργασίας είναι το σώμα και το επίπεδο λειτουργίας ο νους. Έτσι συχνά, αποκαλείται και «διαλογισμός εν κινήσει». Εργαζόμαστε επί και δια του σώματος μέσω και δια του νου.

Η πρακτική του Kung Fu συνίσταται στην εργασία ευαισθητοποίησης και εκγύμνασης των σωματικών δυνητικοτήτων (ευλυγισία, ευκινησία, ισορροπία, αντοχή, αναπνοή, κιναισθησία, συναισθησία, κ.α.), μέσω και δια των οποίων αποκαθιστούμε και αναβαθμίζουμε την ενεργειακή μας ροή. Η εργασία αυτή είναι συγχρόνως προεργασία και προϋπόθεση για την άσκηση του διαλογισμού, του οποίου η εφαρμογή δρα με την σειρά της ως μέσο αναβάθμισης όλης αυτής της εργασίας.

Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν:

  • Σύνολο σωματικών γυμνασμάτων—weikung (στάσεις ζώων, αλληλουχίες στάσεων και φόρμες), τα οποία μεμονωμένα ενεργοποιούν και αναπτύσσουν κάθε όργανο – μέλος και ως σύνολο εναρμονίζουν τα μέλη μεταξύ τους.
  • Εργασία με την ενέργεια—chikung: σειρές ενεργειακών ασκήσεων διέγερσης και ενδυνάμωσης των αισθήσεων και των οργάνων – σπλάχνων και ενεργειακές φόρμες (σειρές αλληλουχιών κίνησης-στάσης) – «Διαλογισμός εν κινήσει».
  • Εργασία διαλογισμού: ασκήσεις προπαρασκευής για διαλογισμό (άσκηση ακινησίας της ροής).

Το πρότυπο υγείας–αρμονίας του Kung Fu, που παρουσιάστηκε παραπάνω, αφορά σε κάθε άνθρωπο ατομικά. Λαμβάνει ωστόσο ιδιαίτερη σημασία για εκείνους όσοι, πέραν της προσωπικής τους κατάστασης – αγωγής, στηρίζουν άλλους προκειμένου για την αποκατάσταση της υγείας – αρμονίας. Η εργασία ‘θεραπείας’—εφ’ όσον η υγεία νοείται με τον τρόπο που παρουσιάστηκε παραπάνω—αφορά στην αποκατάσταση-ρύθμιση της ‘κανονικής ροής της ενέργειας’. Αυτό σημαίνει ότι στην σχέση ‘θεραπευτής – θεραπευόμενος’ η ‘κανονική ροή’ αφορά στην σχέση× δηλαδή, καταρχήν, και στις δύο πλευρές της σχέσης. Όπως στον οργανισμό ένα ‘υγιές’ μέρος του κινητοποιείται ώστε να αποκαταστήσει την ανισορροπία ενός άλλου μέρους που περνάει ‘κρίση’, αντίστοιχα και στην σχέση μεταξύ δύο οργανισμών χρειάζεται ο ένας να είναι πιο καλά ‘ρυθμισμένος’ από τον άλλο για να επιδράσει θεραπευτικά επάνω του. Συγκεκριμένα, πρακτικές μέθοδοι όπως το Τούι Να ή ο Βελονισμός επαφίονται ουσιαστικά στην ενεργειακή δονητική κατάσταση του εφαρμοστή. Αν η διάγνωση και η θεραπεία συνίσταντο μόνο στην εφαρμογή τυποποιημένων ή και μηχανιστικών αρχών, τότε είναι μόνον θέμα χρόνου την δουλειά να την κάνουν έξυπνες μηχανές. Αν, δηλαδή, η ‘ακρόαση’ του ενεργειακού σφυγμού στον βελονισμό δεν σχετίζεται με την δονητική ευαισθησία αυτού που ακροάζεται, μπορεί να πραγματοποιηθεί και από ένα κατάλληλο μηχάνημα. Αντίστοιχα, αν τα σημεία πίεσης ή βελονισμού δεν ανταποκρίνονται στην δονητική ισχύ του εφαρμοστή, θα μπορούσαν και αυτά κάλλιστα να ‘ικανοποιηθούν’ από μία κατάλληλη μηχανή (η οποία θα είχε ασφαλώς και μεγαλύτερη ακρίβεια εφαρμογής). Αν, εν τέλει, η διάγνωση γενικά εξαρτιόταν μόνο από την παράθεση όλων των συμπτωμάτων και ενδείξεων (εξετάσεις, αναλύσεις, κτλ.) τότε σίγουρα ένας κατάλληλος ηλεκτρονικός υπολογιστής έχει μεγαλύτερη ικανότητα επεξεργασίας δεδομένων. Εν τούτοις, εφ’ όσον το πρότυπο ‘υγείας’ νοείται ‘ενεργειακά’, η αισθαντικότητα, η εμπαθητική ικανότητα, η επίγνωση της προσωπικής ενεργειακής κατάστασης και, πολλώ μάλλον, η ικανότητα εφαρμογής της προσωπικής ενέργειας επί ενός άλλου οργανισμού, κατέχουν πρώτη θέση στην σχέση ‘θεραπείας’.

Επομένως το όφελος και κυρίως η σημασία της ατομικής ενεργειακής αγωγής είναι τόσο μεγαλύτερη όσο κάποιος εκτείνει την δράση του στους συνανθρώπους του. Τούτη η αρχή αποτέλεσε την βάση των παραδοσιακών ταοϊστικών πρακτικών, τόσο κατά την γένεσή τους όσο και στην ανάπτυξή τους ανά τους αιώνες. Στην εποχή μας όπου η πρακτική της θεραπευτικής είναι αποσυνδεδεμένη από την πρακτική της ατομικής αγωγής, η επανασύνδεσή τους προβάλλει ως προσωπική υπόθεση για εκείνον που ενδιατρίβει στην θεραπευτική.

Συνάντηση ενημέρωσης: Το πρώτο μάθημα, την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018, αποτελεί συνάντηση ενημέρωσης και μπορεί να το παρακολουθήσει κανείς δωρεάν

ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Σπύρος Τουλιάτος

Ξεκίνησα Kung Fu το 1980, σε ηλικία 5 ετών, υπό την καθοδήγηση του πατέρα μου. Έκτοτε εργάζομαι αδιάλειπτα, ευρισκόμενος σε συνεχή μαθητεία μέχρι του παρόντος, υπό διαφορετικούς δασκάλους, στις Εσωτερικές και Εξωτερικές Σχολές του Kung Fu και την ‘Ταοϊστική Γιόγκα’.

Κατά την διάρκεια των χρόνων αυτών, μαθήτευσα παράλληλα σε Σχολές Θεραπευτικής Τέχνης με ενεργειακή – ολιστική προσέγγιση και αυτογνωσιακό προσανατολισμό. Παρακολούθησα επίσης, τακτικά και σεμιναριακά, Σχολές Κίνησης & Άσκησης που περιλαμβάνουν: Μεσαιωνική Σπαθασκία, Instinctive Archery και Physical Theatre.

Ξεκίνησα να παραδίδω μαθήματα στα 20, και συνεχίζω μέχρι και σήμερα. Από το 2007 επικεντρώθηκα κύρια στην Εσωτερική Σχολή Κίνησης διαμορφώνοντας αντιστοίχως και τα μαθήματα, ενώ συγχρόνως σχεδίασα και πραγματοποίησα σεμινάρια και εργαστήρια κίνησης – έκφρασης για Performers σε Ελλάδα και Κύπρο. Κατά την περίοδο 2009 – 2013 συμμετείχα σε Θεατρικά Projects σε Ελλάδα και Κύπρο, ως performer.

Έχω πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και μεταπτυχιακό τίτλο στην Αναλυτική Φιλοσοφία με ειδίκευση στην Φιλοσοφία του Νου και την Φιλοσοφία της Ψυχολογίας.

Ζω και εργάζομαι στην Αθήνα, πραγματοποιώντας μαθήματα και εργαστήρια με σκοπό την ενσωμάτωση και αξιοποίηση της Εσωτερικής Σχολής Κίνησης στην σύγχρονη πραγματικότητα.

Τα ενδιαφέροντά μου επικεντρώνονται από την μία στην μετάδοση της Εσωτερικής Σχολής Εκγύμνασης και στην αξιοποίησή της μέσα στην Καλλιτεχνική & Δημιουργική Έκφραση, και από την άλλη στον Εθελοντισμό.

Άλλα ενδιαφέροντά μου περιλαμβάνουν το Bridge, το Bouldering και την μετάφραση έργων από τα αγγλικά στα ελληνικά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μαθήματα: Κάθε Παρασκευή, 11:00-13:00.

Έναρξη μαθημάτων: 5 Οκτωβρίου 2018

Κόστος συμμετοχής: 10 ευρώ ανά μάθημα (δωρεάν για τους σπουδαστές της Ακαδημίας που έχουν εγγραφεί σε Δίπλωμα ή στο 3ετές Πτυχίο)

Τόπος διεξαγωγής: Γλυφάδα

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Χρησιμοποιώντας αυτή την φόρμα συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.